МБАЛ "Д-р Иван Селимински"

Профил на купувача - МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД

МБАЛ “Д-р Иван Селимински”

1. МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД, адрес на управление на дейността: 8800 гр.Сливен, бул. “Христо Ботев” № 1, тел 044/611701, факс 044/624326, ел.адрес :mbal.sl@iradeum.com

2. Адрес за приемане на оферти : гр.Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1- Деловодство, тел. : 044/611726.

3. Лица за контакт относно въпроси,разяснения и информация за процедурите по ЗОП :

Р.Симеонова – тел. : 044/611778

Д.Митев – тел. : 044/611710

Общи условия
Вътрешни правила по ЗОП - актуализирано на 01.10.2014
Вътрешни правила по ЗОП в сила от 01.03.2016 г. - актуализирано на 01.03.2016
Вътрешни правила по ЗОП в сила от 01.07.2016 г. - актуализирано на 01.07.2016
Съобщение относно ЕЕДОП - актуализирано на 27.03.2018
Вътрешни правила по ЗОП в сила от 07.06.2019 г. - актуализирано на 03.07.2019
Вътрешни правила по ЗОП в сила от 01.01.2020 г. - актуализирано на 16.01.2020