МБАЛ "Д-р Иван Селимински"

Обявление за предварителна информация-2017

Обявление за предварителна информация за планираните процедури по ЗОП за 2017 г.

Обявление

Обявление качено на 24-01-2017

Предварително обявление - 2016 г.

Предварително обявление по чл. 23 от ЗОП за 2016 г., включващо информация за предстоящи 9 обществени поръчки с Възложител МБАЛ " Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен

Обявление

Обявление качено на 15-01-2016

Предварително обявление за ОП за 2015 г.

Предварително обявление за плануваните ОП за 2015 г.

Обявление

Обявление качено на 16-01-2015

Предварително обявление за 2014 г.

  

Обявление

Обявление качено на 01-09-2014