МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9035508

Началната дата: 04.11.2014 08:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински"  АД - Сливен”, публикувана под  № ID № 9035508/04.11.2014 г. в сайта на АОП.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Декември 2014
 • Документация
 • Приложения - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Ноември 2014
 • Плащания
 • Плащане горива м.01.2015г. - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Плащане горива м.03.2015г. - Публикувано на: 26 Март 2015
 • Плащане горива м.04.2015г. - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане горива м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане горива м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане гориво м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане гориво м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане гориво м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане гориво м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане гориво м.11.2015г - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане гориво м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане гориво м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане гориво м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016