МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-13

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

Началната дата: 07.08.2020 12:28

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.“,  чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система)

1.Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 21.08.2020 г - 23:59 часа.

2.Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 24.08.2020 г. в 14,00 часа в Електронната система.

 
Документация
 • Покана - Публикувано на: 07 Август 2020 - 12:29
 • Проект на договор - Публикувано на: 07 Август 2020 - 12:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 14:13
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 25 Август 2020 - 13:16
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 08 Октомври 2020 - 12:57
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 08 Октомври 2020 - 12:35
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-РОП - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:45
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:45
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:46
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 26 Февруари 2021 - 10:14
 • Техническо и ценово предложене-Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 13:00
 • Техническо и ценово предложене-Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 13:00
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор-Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 26 Януари 2022 - 15:25