МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-14

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

Началната дата: 07.08.2020 12:43

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2020 г.“, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система).

 
 1. Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 24.08.2020 г - 23:59 часа.
 2. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 26.08.2020 г. в 10,00 часа в Електронната система.
Документация
 • Покана - Публикувано на: 07 Август 2020 - 12:43
 • Проект на договор - Публикувано на: 07 Август 2020 - 12:44
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 09 Септември 2020 - 14:20
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 26 Август 2020 - 12:20
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 08 Октомври 2020 - 12:56
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 08 Октомври 2020 - 12:36
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-РОП - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:46
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:47
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:47
 • Договор Медекс ООД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 12:47
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 26 Февруари 2021 - 10:15
 • Техническо и ценово предложене-Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 13:00
 • Техническо и ценово предложене-Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 13:00
 • Техническо и ценово предложене-Медекс ООД - Публикувано на: 25 Февруари 2021 - 13:00
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изп.договор-Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 26 Януари 2022 - 15:30
 • Обявление за изп.договор-Медекс ООД - Публикувано на: 26 Януари 2022 - 15:30