МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2021-1

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

Началната дата: 17.02.2021 13:41

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021 г.“ 

 
Оферти се подават, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система).
 

Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 05.03.2021 г - 23:59 часа.

Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 08.03.2021 г. в 10,00 часа в Електронната система.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 17 Февруари 2021 - 16:03
 • Проект на договор - Публикувано на: 17 Февруари 2021 - 16:03
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 16 Март 2021 - 13:30
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 07 Април 2021 - 14:36
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 07 Април 2021 - 14:45
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Юни 2021 - 08:44
 • Договори - Публикувано на: 14 Юни 2021 - 08:46
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 15 Юни 2021 - 10:13
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изп.договор-Инбиотех ООД - Публикувано на: 26 Януари 2022 - 15:34
 • Обявление за изп.договор-Фаркол АД - Публикувано на: 26 Януари 2022 - 15:35
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • Протокол №1 - Публикувано на: 08 Март 2021 - 13:42