МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2021-3

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

Началната дата: 19.02.2021 11:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет:„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.“

Оферти се подават, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система) до 09.03.2021 г. 23,59 ч..
 

 

 
Документация
 • Покана - Публикувано на: 19 Февруари 2021 - 13:55
 • Проект на договор - Публикувано на: 19 Февруари 2021 - 13:56
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 19 Март 2021 - 09:09
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 11 Май 2021 - 10:59
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 11 Май 2021 - 10:59
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 01 Юли 2021 - 12:22
 • Договори - Публикувано на: 01 Юли 2021 - 12:23
 • Обявление за възложена поръчка-2 - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 11:45
 • Договори - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 11:45
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ-1 - Публикувано на: 02 Юли 2021 - 13:17
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ-2 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 12:26
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • Протокол №1 - Публикувано на: 11 Март 2021 - 13:14