МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2021-5

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0010

Началната дата: 17.03.2021 08:09

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021 г.“

Оферти се представят, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система) до 25.03.2021 г. 23,59 ч..
Документация
 • Покана - Публикувано на: 17 Март 2021 - 09:27
 • Проект на договор - Публикувано на: 17 Март 2021 - 09:27
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 02 Април 2021 - 13:47
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 21 Май 2021 - 14:28
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 21 Май 2021 - 14:28
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-1 - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 11:16
 • Договори - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 11:17
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ-1 - Публикувано на: 16 Юли 2021 - 10:14
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ-2 - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:26
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:27
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прикл.договор-Профармация ЕООД - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 10:32
 • Обявление за приключил договор-Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 10:32
 • Обявление за приключил договор-Фаркол АД - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 10:33
 • Протокол за грешка/несъответствие
 • Протокол №1 - Публикувано на: 29 Март 2021 - 12:06