МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2021-6

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0010

Началната дата: 07.04.2021 13:34

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021 г.“. 

Оферти се представят, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система) до 19.04.2021 г. 23,59 ч.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 07 Април 2021 - 13:34
 • Проект на договор - Публикувано на: 07 Април 2021 - 13:35
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 23 Април 2021 - 12:21
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 11 Юни 2021 - 12:08
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 11 Юни 2021 - 12:08
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-151-1 - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 11:31
 • Договори - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 11:31
 • Обявление за възложена поръчка-151-ЕВ-1 - Публикувано на: 16 Юли 2021 - 10:17
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ-2 - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:32
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:33
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изп.договор-Фаркол АД - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 10:39