МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2021-7

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0009

Началната дата: 22.04.2021 15:29

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г.“. 

Оферти се представят, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система) до 07.05.2021 г. 23,59 ч.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 22 Април 2021 - 15:30
 • Проект на договор - Публикувано на: 22 Април 2021 - 15:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 17 Май 2021 - 09:48
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 29 Юни 2021 - 11:27
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 29 Юни 2021 - 11:27
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 18 Август 2021 - 10:50
 • Договори - Публикувано на: 18 Август 2021 - 10:50
 • Обявление за възложена поръчка-163-ЕВ - Публикувано на: 20 Август 2021 - 10:08
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прикл.договор-Фаркол АД - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 10:48
 • Обявление за изп.договор-Търг.лига-ГАЦ АД - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 10:49