МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9035789

Началната дата: 10.11.2014 08:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на медицински консумативи /полиетиленови и латексови нестерилни ръкавици  и спринцовки от 2 мл. и 50 мл./ за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД гр. Сливен”, публикувана под№ID 9035789/10.11.2014 г. на Възложителяв сайта на АОП.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Декември 2014
 • Документация
 • Приложения - Публикувано на: 10 Ноември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 17 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Плащания
 • Плащане мед.консумативи м.03.2015г. - Публикувано на: 02 Април 2015
 • Плащане мед.консумативи м.04.2015г. - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане мед.консумативи м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане мед.консумативи м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане мед.консумативи м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане мед.консумативи м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане мед.консумативи м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане мед.консумативи м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане мед.консумативи м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане мед.консумативи м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане мед.консумативи м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане мед.консумативи м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016