МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2021-8

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

Началната дата: 10.05.2021 12:44

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г.“

Оферти се подават, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система)

 1. Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 19.05.2021 г - 23:59 часа.
 2. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 20.05.2021 г. в 13,30 часа в Електронната система.
Документация
 • Покана - Публикувано на: 10 Май 2021 - 12:44
 • Проект на договор - Публикувано на: 10 Май 2021 - 12:44
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 25 Май 2021 - 12:12
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 01 Юли 2021 - 12:21
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 01 Юли 2021 - 12:21
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-РОП - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:40
 • Договори - Публикувано на: 02 Август 2021 - 11:40
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 03 Август 2021 - 11:00
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прикл.договор-Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 10:42