МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2021-9

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0009

Началната дата: 28.05.2021 11:48

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Процедура за вътрешен конкурентен избор  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по Рамково споразумение № РД-11-164 от 29.03.2021 г.“

Оферти се подават, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (Електронната система)

 1. Срок за подаване на предложения, чрез Електронната система до 10.06.2021 г - 23:59 часа.
 2. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 11.06.2021 г. в 11,00 часа в Електронната система.
Документация
 • Покана - Публикувано на: 28 Май 2021 - 12:51
 • Проект на договор - Публикувано на: 28 Май 2021 - 12:52
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за електронен търг - Публикувано на: 15 Юни 2021 - 15:51
 • Протоколи
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 08:15
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 15 Юли 2021 - 08:14
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Август 2021 - 10:58
 • Договори - Публикувано на: 13 Август 2021 - 10:59
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прикл.договор-Медекс ООД - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 10:51