МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9037197

Началната дата: 09.12.2014 11:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ за изработване и доставка на различни печатни формуляри и книги за нуждите на МБАЛ  „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен”.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Документация
 • Документи - Публикувано на: 09 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Декември 2014
 • Плащания
 • Плащане мед.формуляри м.03.2015г. - Публикувано на: 02 Април 2015
 • Плащане печ.формуляри м.04.2015г. - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане мед.формуляри м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане мед.формуляри м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане мед.формуляри м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане мед.формуляри м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане мед.формуляри м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане мед.формуляри м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане мед.формуляри м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане мед.формуляри м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане мед.формуляри м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане мед.формуляри м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016