МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9038329

Началната дата: 26.01.2015 09:43

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Основен ремонт в базата на „Акушеро-гинекологично отделение” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"  АД - Сливен”

Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 30 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Февруари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 05 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Плащания
 • Авансово плащане СМР-АГО м.03.2015г. - Публикувано на: 26 Март 2015
 • Плащане СМР АГО м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане СМР АГО м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане СМР АГО м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015