МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9038766

Началната дата: 10.02.2015 14:28

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


“Доставка на дезинфектанти и санитарно-хигиенни консумативи за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД Сливен”, разделена и обособена в 21 броя обособени позиции.

Договори и споразумения по ОП
 • Сключени договори - Публикувано на: 24 Април 2015
 • Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 10 Февруари 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнени договори - Публикувано на: 28 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол и Приложение №1 - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Приложение №2 към Протокол - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Приложение №3 към Протокол - Публикувано на: 30 Март 2015
 • Плащания
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.08.2015 - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане дезинфектанти и сан.к/ви м.11.2015 - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане дезинфектанти м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане дезинфектанти м.01.2016г - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане дезинфектанти и конс. м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016