МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9041636

Началната дата: 12.05.2015 09:39

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ за „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане в Акушеро-гинекологично отделение към МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен по проект на Изпълнителя”. Вида, размерите и брой мебели са подробно описани в Приложение № 1  „Спецификация” към настоящата публична покана.

За болничното мебелно обзавеждане за АГО отделение, описано подробно по вид и количество в Приложение №1 „Спецификация”,   избраният за Изпълнител по настоящата публична покана ще трябва да изработи проект на обзавеждането визуализирано с компютърно проектирани модели за своя сметка.

Прогнозна стойност на поръчката 42000,00 лв.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 30 Юни 2015
  • Документация
  • Документация и Приложения - Публикувано на: 12 Май 2015
  • Приключване и прекратяване
  • Информация за приключил договор - Публикувано на: 15 Януари 2016
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 16 Юни 2015
  • Плащания
  • Плащане обзавеждане АГО м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016