МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9042189

Началната дата: 27.05.2015 11:29

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 /два/ броя апарати за хемодиализа за дейността на „Отделение по Хемодиализа” в  МБАЛ  „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен”.

Техническите характеристики на апаратите са подробно посочени в Приложение № 1 „Техническа спецификация” към настоящата публична покана.

Прогнозна стойност 40000.00 лв без ДДС.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Документация
 • Документация и Приложения - Публикувано на: 27 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане медиц.апарати за х-за м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане медиц.апарати за х-за м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане медиц.апарати за х-за м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане мед.апарати за х-за м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане мед.апарати за х-за м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане мед.апарати за х-за м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане мед.апарати за х-за м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Плащане мед.апарати за х-за м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016