МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9047344

Началната дата: 05.11.2015 12:14

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


“Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински -Сливен"  АД ”.

 Поръчката предвижда доставка на горива с прогнозни количества :

8 900 литри Бензин А-95 за 1 година

13 200  литри Евродизел за 1 година

Прогнозна стойност на поръчката 40 000,00 лв. без включен ДДС.

    Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.30 часа на 19.11.2015 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа .

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 07 Декември 2015
  • Документация
  • Документация и приложения - Публикувано на: 05 Ноември 2015
  • Протоколи
  • Протокол №1 от 20.11.2015 г. - Публикувано на: 27 Ноември 2015
  • Плащания
  • Плащане гориво м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016