МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9048173

Началната дата: 27.11.2015 09:57

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


   Предмет на поръчката са периодичните доставки на пакетирана подкрепително –тонизираща храна и напитки за до 6 800  кръводарители на Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ „Д-р Иван Селимински” за срок от 24 месеца.

 Прогнозната  стойност за срок от 24 месеца е 45 333,33 BGN без включен ДДС.

    Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.30 часа на 09.12.2015 г.,  всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа .

     Отварянето на офертите ще се извърши на 10.12.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

 

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 15 Декември 2015
  • Документация
  • Документация и приложения - Публикувано на: 27 Ноември 2015
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 11 Декември 2015
  • Плащания
  • Плащане пак.кръводарители м.02.2016г - Публикувано на: 15 Март 2016