МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-03

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0003

Началната дата: 29.03.2017 13:46

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е: „Приготвяне и доставка на  храна за пациентите на  „МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен  по предварителна заявка от менюта на Възложителя”

Общо хранодни на пациенти – около  113 841 бр. за една година , от които:

За ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – 88 429  бр. хранодни за една година;

За ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ –   12 698  бр. хранодни за една година;

За ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА   -    12 714 бр. хранодни за една година.

Примерните диети, разделени в 3 групи са подробно посочени в документацията.

 Общата прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 282 935 лв.  /двеста осемдесет и две хиляди деветстотин тридесет и пет лева/ без включен ДДС.

Услугата предмет на обществената поръчка се предоставя целогодишно, включително и в празничните и в почивните дни. Изпълнението на поръчката включва – закуска, обяд и вечеря, като крайните часове за доставянето им са: закуска – 07.00 ч.;    обяд – 11.30 ч.;     вечеря – 17.00 ч.

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 08.05.2017 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 09.05.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” Ад гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 12:07
 • Договор - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 12:08
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 12:12
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 15:34
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:47
 • Обявление - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:48
 • Документация и приложения - Публикувано на: 29 Март 2017 - 13:48
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 30 Март 2017 - 10:29
 • Уведомление чл. 53 ППЗОП - Публикувано на: 03 Май 2017 - 11:38
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 23 Май 2017 - 08:48
 • Протоколи
 • Протокол № 1/10.05.2017 г. - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:26
 • Протокол № 2/01.06.2017 г. - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:27
 • Доклад № 1/01.06.2017 г. - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:28
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Юни 2017 - 10:28