МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-09

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2017-0008

Началната дата: 30.08.2017 11:17

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е:

     1. Изпиране, което да отстранява трайно фиксирани замърсявания, химиотермодезинфекция, изсушаване, изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на болнично бельо за нуждите на  МБАЛ"Д-р Иван Селимински" АД Сливен от следните видове: Постелъчно бельо за пациенти, нощници и пижами, ежедневно работно облекло на персонала, одеала и олекотени завивки, пердета, хавлии,

     2. Извършване на услуга изкърпване.

 Изпълнителят се задължава да предостави за безвъзмездно ползване за срока на договора от следните артикули постелъчно бельо в цвят бяло: Долен чаршаф с размери 150/220см – 800бр, плик /горен чаршаф/ с размери 150/220см – 1000бр., калъфка с размери 50/70см – 1000бр., долен чаршаф с ластик/шалте с размери 150/220см – 250бр.

       Приблизителното  годишно количество на поръчката  е 90 582 кг. болнично бельо, постелъчен болничен инвентар и работно облекло.

      Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 135 873 лв.  /сто тридесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и три лева/ без включен ДДС.

    Предлаганата цена да бъде крайна франко „Перилен блок” на МБАЛ  „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” 1; с включен ДДС, но не по-висока от 1, 44 лв. с ДДС

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 09.10.2017 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 10.10.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

 

 

 

 

 

 

Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Август 2017 - 11:18
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 30 Август 2017 - 11:18
 • Документация и приложения - Публикувано на: 30 Август 2017 - 14:00
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение - Публикувано на: 07 Септември 2017 - 10:46
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 12 Октомври 2017 - 10:18
 • Протоколи
 • Протокол № 1/10.10.2017 г. - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:14
 • Протокол № 2/18.10.2017 г. - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:14
 • Доклад № 1/19.10.2017 г. - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:15
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Октомври 2017 - 10:15
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявления за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Ноември 2017 - 11:17
 • Договор - Публикувано на: 28 Ноември 2017 - 11:18
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 14:56