МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2017-12

Уникален номер в регистъра на АОП: 9069831

Началната дата: 31.10.2017 11:01

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Предмет на настоящата поръчка е: “Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр.  Сливен ".

Прогнозна стойност на доставките, предмет на обществената поръчка – 30 531 лв.  /тридесет хиляди петстотин тридесет и един лева/ без включен ДДС.

 Общо количество и обем на поръчката:Бензин - 7100 л., Евродизел - 13000 л.

Срок за подаване на оферти : 09.11.2017 г. до 16:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 10.11.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

 

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 14 Декември 2017 - 10:23
  • Документация
  • Документация и приложения - Публикувано на: 31 Октомври 2017 - 11:01
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение изпълнител - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 14:14
  • Протоколи
  • Протокол № 1 от 17.11.2017 г. - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 14:13
  • Обява за събиране на оферти
  • Обява - Публикувано на: 31 Октомври 2017 - 11:01
  • Съобщение за удължаване на срока - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 09:05