МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-03

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0003

Началната дата: 15.03.2019 10:10

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


„Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД по 24 обособени позиции“

Прогнозна стойност на обществената поръчка за 24 /двадесет и четири/ месеца е 390 167,00 лв. без включен ДДС.

Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 02.05.2019 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 03.05.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” Ад на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 15 Март 2019 - 11:09
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Март 2019 - 11:28
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:03
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:03
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Март 2019 - 10:04
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 01 Април 2019 - 10:05
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 14 Май 2019 - 14:06
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 07 Май 2019 - 12:19
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 09:41
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 10 Юни 2019 - 09:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 13:31
 • Договори - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 13:31
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 12:17
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка-ОП12 - Публикувано на: 27 Юни 2019 - 10:23
 • Обявление за приключил договор МТИ - Публикувано на: 06 Август 2021 - 15:12
 • Обявление за приключил договор Титаника - Публикувано на: 06 Август 2021 - 15:12
 • Обявление за приключил договор Фаркол - Публикувано на: 06 Август 2021 - 15:13
 • Обявление за приключил договор Юнивърсити - Публикувано на: 06 Август 2021 - 15:14