МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-04

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0004

Началната дата: 01.04.2019 08:38

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Приготвяне и доставка на храна за пациентите  на МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен  АД, по предварителна заявка от менютата на Възложителя. Услугата включва закуска, обяд и вечеря по три групи диети и се извършва целогодишно, включително в празничните и почивните дни. 
Общо хранодни на пациенти – около  114014 бр. за една година , от които:
ПЪРВА ГРУПА ДИЕТИ – Диети №№ 1,4,1А,5,7,10,9,11,Белтъчна,1/9 и 15 – 86948 бр. хранодни за една година;
ВТОРА ГРУПА ДИЕТИ, – Диети №№ от 1-3 год., от 3-7 год., 4А, 4Д, 5А, 6, от 6-12 мес., Бяла, Течно-млечна, течно-млечна -9, Ентероколитна /бебе/; –  13934  бр. хранодни за една година;
ТРЕТА ГРУПА ДИЕТИ – Диета Хемодиализа, Антикетогенна И ДОБАВКА КЪМ ДИЕТА -13132  бр. хранодни за една година.
 Прогнозна стойност на обществената поръчка за една година  е 300616,00 лв. 

 Подаване на офертите: заинтересованите лица, могат да участват само с една оферта. Не се допускат варианти. Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 13.05.2019 г. 

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  датата и часа, посочени в обявлението – 14.05.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД” гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 01 Април 2019 - 11:45
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:58
 • Документация и приложения - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:58
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 03 Април 2019 - 10:59
 • Техническа спецификация-ДИЕТИ - Публикувано на: 03 Април 2019 - 11:00
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 27 Май 2019 - 14:29
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 09:19
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 11 Юни 2019 - 09:20
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:14
 • Договор - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 12:14
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 01 Август 2019 - 12:16
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 24 Септември 2020 - 11:23