МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-08

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0007

Началната дата: 22.07.2019 15:25

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


„Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД”

Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции :

      Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва  404 номенклатурни единици.

      Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва  257 номенклатурни единици.

Прогнозната  стойност за една година за цялата обществена поръчка е 2 473860,86 лв.  без включен ДДС.

Подаване на офертите: Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 29.08.2019 г. на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611 726.

Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на 30.08.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 25 Юли 2019 - 11:15
 • Обявление РОП - Публикувано на: 25 Юли 2019 - 11:15
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 25 Юли 2019 - 11:15
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 25 Юли 2019 - 11:16
 • Документация и приложения - Публикувано на: 25 Юли 2019 - 11:16
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 13 Септември 2019 - 12:43
 • Съобщение за провеждане на жребий - Публикувано на: 24 Октомври 2019 - 11:00
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 03 Септември 2019 - 12:06
 • Доклад и Протоколи - Публикувано на: 04 Ноември 2019 - 14:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 04 Ноември 2019 - 14:48
 • Решение за избор на изпълнители-2 - Публикувано на: 12 Ноември 2019 - 12:18
 • Решение за избор на изпълнители-3 - Публикувано на: 18 Ноември 2019 - 08:48
 • Решение за избор на изпълнители-4 - Публикувано на: 20 Ноември 2019 - 13:50
 • Решение за избор на изпълнители-5 - Публикувано на: 25 Ноември 2019 - 13:49
 • Решение за избор на изпълнители-6 - Публикувано на: 27 Ноември 2019 - 13:49
 • Решение за избор на изпълнители-7 - Публикувано на: 04 Декември 2019 - 14:21
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за Възложена поръчка - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:28
 • Договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:42
 • Договор Медекс ООД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:42
 • Договор Фаркол АД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:43
 • Договор Б.Браун Медикал ЕООД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:44
 • Договор Дансон-БГ ООД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:44
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:45
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:45
 • Договор ПроФармация ЕООД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:46
 • Договор Търговска лига-ГАЦ АД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:46
 • Договор Ей Енд Ди Фарма България ЕАД - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 11:47
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка-1 - Публикувано на: 21 Ноември 2019 - 10:01
 • Обявление за невъзложена поръчка-2 - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 11:02
 • Обявление за невъзложена поръчка-3 - Публикувано на: 09 Декември 2019 - 10:25
 • Обявление за невъзложена поръчка-4-РОП - Публикувано на: 16 Декември 2019 - 10:30
 • Обявление за невъзложена поръчка-4-ЕВ - Публикувано на: 18 Декември 2019 - 10:40
 • Обявление за невъзложена поръчка-5-РОП - Публикувано на: 23 Декември 2019 - 11:17
 • Обявление за невъзложена поръчка-5-ЕВ - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 09:36
 • Обявление за приключил договор Б.Браун - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:22
 • Обявление за приключил договор Дансон - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:23
 • Обявление за приключил договор МагнаФарм - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:23
 • Обявление за приключил договор Медофарма - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:24
 • Обявление за приключил договор Медекс - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:24
 • Обявление за приключил договор Про Фармация - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:24
 • Обявление за приключил договор Софарма Трейдинг - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:25
 • Обявление за приключил договор Търговска лига - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:25
 • Обявление за приключил договор Фаркол - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:26
 • Обявление за приключил договор Фьоникс - Публикувано на: 09 Август 2021 - 15:26