МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-09

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0008

Началната дата: 04.09.2019 11:45

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр.Сливен, в сградите на лечебното заведение, намиращи се на територията на гр. Сливен. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора. . Прогнозно потребление  за 36 месеца - 110100 куб.м.

 

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 10:39
  • Документация
  • Решение за откриване - Публикувано на: 04 Септември 2019 - 12:44
  • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 10:38
  • Обявление ЕВ - Публикувано на: 14 Ноември 2019 - 11:29
  • Приключване и прекратяване
  • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 14 Ноември 2022 - 15:31