МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-14

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0012

Началната дата: 17.12.2019 08:38

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез периодично повтарящи се доставки“ за срок от 24 месеца, разделена в 9 /девет/ обособени позиции, както следва :

Обособена позиция № 1 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 1“ с 57 номенклатурни единици.

Обособена позиция № 2 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 2“ с 63 номенклатурни единици

Обособена позиция № 3 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 3“ с 69 номенклатурни единици

Обособена позиция № 4 „Остеосинтезни средства за ортопедична дейност-вариант 4“ с 37 номенклатурни единици

Обособена позиция № 5 „Медицински изделия за отделение по лицево-челюстна хирургия“ с 21 номенклатурни единици

Обособена позиция № 6 „Медицински изделия за неврохирургична дейност“ с 26 номенклатурни единици.

Обособена позиция № 7 „Медицински изделия за отделение по офталмология“ с 9 номенклатурни единици.

Обособена позиция № 8 „Медицински изделия за отделение по ушно-носно-гърлени болести“ с 8 номенклатурни единици

Обособена позиция № 9 „Медицински изделия за отделение по хирургия“ с 18 номенклатурни единици

Офертите се представят в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611726.

Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 30.01.2020 г. 

Дата, час и място на отваряне на офертите:  31.01.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1

 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Документация и приложения - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:40
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 27 Декември 2019 - 10:41
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 04 Март 2020 - 12:38
 • Протоколи
 • ПРОТОКОЛ № 1 - Публикувано на: 05 Февруари 2020 - 13:30
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 07 Април 2020 - 12:38
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Април 2020 - 12:38
 • Решение за избор на изпълнител-изменение - Публикувано на: 05 Май 2020 - 14:14
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 19 Юни 2020 - 12:33
 • Договори - Публикувано на: 19 Юни 2020 - 12:33
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за нeвъзложена поръчка - Публикувано на: 04 Май 2020 - 11:50
 • Обявление за нeвъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 05 Май 2020 - 10:37
 • Обявление за приключил договор Айф Фарма - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:52
 • Обявление за приключил договор Елпак Лизинг - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:53
 • Обявление за приключил договор Електро Мед - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:54
 • Обявление за приключил договор Истлинк България - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:54
 • Обявление за приключил договор Ка-М Медикал - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:55
 • Обявление за приключил договор Кардио Медикъл - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:55
 • Обявление за приключил договор Контакт Медикал - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:56
 • Обявление за приключил договор Рей Медикъл - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:57
 • Обявление за приключил договор Титаника - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:57
 • Обявление за приключил договор Юнивърсити - Публикувано на: 06 Юли 2022 - 15:58