МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-16

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2019-0011

Началната дата: 18.12.2019 15:29

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка за срок не по-малко от 24 месеца на фабрично нова  стационарна цифрова ехографска система за съвременна кардиологична диагностика. Минималните задължителни работни характеристики и функционални изисквания, на които предлаганата апаратура трябва да отговаря са подробно описани в ГЛАВА  II  - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документацията.

Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 24.01.2020 г.

 Дата, час и място на отваряне на офертите: Опаковките ще бъдат отворени на  27.01.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

 

 
 
Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Документация и приложения - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 20 Декември 2019 - 10:09
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 28 Януари 2020 - 11:19
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:14
 • Протокол №2 - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:14
 • Доклад - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:14
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 09:15
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Февруари 2020 - 12:38
 • Договор - Публикувано на: 28 Февруари 2020 - 12:38
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 02 Март 2020 - 10:34
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 10 Март 2020 - 12:14