МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9033727

Началната дата: 17.09.2014 10:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставкана лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ  „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен”, публикувана под  № ID № 9033727/17.09.2014 г. в сайта на АОП.

Подробности - в прикачените файлове:

 

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 15 Октомври 2014
 • Документация
 • Лекарства - Публикувано на: 17 Септември 2014
 • Протоколи
 • Решение - Публикувано на: 29 Септември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение изпълнител - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Плащания
 • Плащане медикаменти м. 12.2014г. - Публикувано на: 19 Декември 2014
 • Плащане медикаменти м.04.2015г. - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Плащане медикаменти м.05.2015г. - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане медикаменти м.06.2015г. - Публикувано на: 08 Юли 2015
 • Плащане медикаменти м.07.2015г. - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Плащане медикаменти м.08.2015г. - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащане медикаменти м.09.2015г. - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащане медикаменти м.10.2015г. - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Плащане медикаменти м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане медикаменти м.11.2015г. - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане медикаменти м.12.2015г. - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащане медикаменти м.01.2016г. - Публикувано на: 16 Февруари 2016