МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-04

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0003

Началната дата: 17.02.2020 13:38

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа, чрез периодично повтарящи се доставки за срок от 24 месеца, разделена в 22 обособени позиции. За ОП от № 13 до № 22 вкл. е задължително условието за комплектност на предложението по обособената позиция. 

Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 23.03.2020 г. в деловодството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, тел. 044/ 611701.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 24.03.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:33
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 10:34
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 27 Април 2020 - 14:11
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 19 Май 2020 - 12:38
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 19 Май 2020 - 12:37
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:20
 • Договор Медекс ООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:21
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:22
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД -2 бр. - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:22
 • Договор Фрезениус Медикал Кеър Б-я ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:23
 • Договор Дъчмед Интернешанъл ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:24
 • Договор Марвена Диагностика ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:25
 • Договор Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:25
 • Договор Булмар МЛ ООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:26
 • Договор Хелмед България ЕООД - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 12:26
 • Обявление за изменение на договор-Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 10:58
 • Анекс-Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 27 Януари 2022 - 10:59
 • Обявление за изменение на договор-ЕВ - Публикувано на: 28 Януари 2022 - 10:46
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 04 Юни 2020 - 09:58
 • Обявление за прикл.договор Хелмед България ЕООД - Публикувано на: 14 Юли 2022 - 12:16
 • Обявление за прикл.договор-Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 14 Юли 2022 - 12:18
 • Обявление за прикл.договор-Булмар МЛ ООД - Публикувано на: 10 Август 2022 - 12:17
 • Обявление за прикл.договор-Марвена Диагностика ЕООД - Публикувано на: 10 Август 2022 - 12:18
 • Обявление за прикл.договор-Фрезениус Медикал Кеър Б-я ЕООД - Публикувано на: 09 Септември 2022 - 11:54
 • Обявление за прикл.договор Медекс ООД - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:22
 • Обявление за прикл.договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:23
 • Обявление за прикл.договор Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:30
 • Обявление за прикл.договор Дъчмед Интернешанъл ЕООД - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:31
 • Обявление за прикл.договор Фьоникс Фарма ЕООД-лек.продукти - Публикувано на: 05 Октомври 2022 - 14:31
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Обявление за изменение-2 на договор-Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 03 Май 2022 - 08:29
 • Анекс №2-Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 03 Май 2022 - 08:30
 • ЕВ-Обявление за изменение-2 на договор-Етропал Трейд ООД - Публикувано на: 03 Май 2022 - 10:05