МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-06

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0006

Началната дата: 16.03.2020 14:54

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


„Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 /тридесет и осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД”. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция.  

Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 24.06.2020 г.

 Дата, час и място на отваряне на офертите: – 25.06.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ : На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП се променят /удължават/ следните срокове :

1. Срок за получаване на оферти до 16: 00 ч. на 28.07.2020 г. 
2. Отваряне на оферти : 10:00 ч. на 29.07.2020 г.

 

 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 18 Март 2020 - 11:14
 • Обявление РОП - Публикувано на: 18 Март 2020 - 11:14
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:13
 • Документация и приложения - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:13
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Март 2020 - 10:14
 • Обявление за изменения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 10:32
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 29 Май 2020 - 15:54
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 27 Август 2020 - 14:40
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 31 Юли 2020 - 13:24
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:48
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:47
 • Решение за избор на изпълнител-2 - Публикувано на: 01 Октомври 2020 - 11:58
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:25
 • Договор Марвена Диагностика ЕООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:26
 • Договор Топ Диагностика ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:27
 • Договор Диахем ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:27
 • Договор Медицинска Техника Инженеринг ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:28
 • Договор АПР ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:29
 • Договор Ридаком ЕООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:29
 • Договор Перфект Медика ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:30
 • Договор Диасистемс ЕООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:31
 • Договор Медиклим ЕООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:32
 • Договор БГ Мед ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:32
 • Договор Лаб Диагностика ООД - Публикувано на: 09 Ноември 2020 - 11:33
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 10 Ноември 2020 - 11:26
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 05 Октомври 2020 - 08:26
 • Обявление за невъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 06 Октомври 2020 - 10:02
 • Обявление за приключил договор - ОП №3 - Публикувано на: 18 Декември 2020 - 12:24
 • Обявление за изпълнен договор Диасистемс - Публикувано на: 12 Декември 2022 - 12:32
 • Обявление за изпълнен договор АПР - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 10:56
 • Обявление за изпълнен договор БГ Мед - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 10:57
 • Обявление за изпълнен договор Диахем - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 10:58
 • Обявление за изпълнен договор Лаб Диагностика - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 10:59
 • Обявление за изпълнен договор Марвена Диагностика - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 11:00
 • Обявление за изпълнен договор Медиклим - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 11:01
 • Обявление за изпълнен договор МТИ - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 11:02
 • Обявление за изпълнен договор Ридаком - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 11:02
 • Обявление за изпълнен договор Топ Диагностика - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 11:03
 • Обявление за изпълнен договор Перфект Медика - Публикувано на: 05 Януари 2023 - 11:04
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Обявление за изменение на договор-Диахем ООД - Публикувано на: 28 Март 2022 - 10:18
 • Анекс №1- Диахем ООД - Публикувано на: 28 Март 2022 - 10:19
 • Обявление за изменение на договор-Лабдиагностика ЕООД - Публикувано на: 03 Май 2022 - 08:17
 • Анекс №1 - Лабдиагностика ЕООД - Публикувано на: 03 Май 2022 - 08:18
 • ЕВ-Обявление за изменение на договор-Лабдиагностика ЕООД - Публикувано на: 03 Май 2022 - 10:02
 • Обявление за изменение на договор - Ридаком ЕООД - Публикувано на: 04 Август 2022 - 11:26
 • Анекс №1 Ридаком - Публикувано на: 04 Август 2022 - 11:26
 • ЕВ-Обявление за изменение на договор - Ридаком ЕООД - Публикувано на: 05 Август 2022 - 11:13