МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-09

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0009

Началната дата: 27.05.2020 11:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


   Периодична доставка на превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД“  по 5 /пет/ обособени позиции“.  ОП № 1 „Превързочни материали“, ОП № 2 „Компреси „ ОП №3 „Стерилни превръзки“, ОП № 4 „Стерилни превръзки с водорасли“ и ОП № 5 "Ортопедична вата".  Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция.  Срок за изпълнение на обществената поръчка –24  месеца, считано от датата на сключване на договора /но не по-рано от 01.12.2020 г./, чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество.

Срокът за подаване на офертите e до 16.00 часа на 07.07.2020 г.

Дата на отваряне на офертите – 08.07.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

 

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:08
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:08
 • Документация и приложения - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:09
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 01 Юни 2020 - 11:10
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 21 Август 2020 - 13:35
 • Протоколи
 • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:20
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 18 Септември 2020 - 09:20
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Октомври 2020 - 13:24
 • Договор-МТИ ООД - Публикувано на: 19 Октомври 2020 - 13:25
 • Договор-Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 19 Октомври 2020 - 13:25
 • Обявление за възложена поръчка ЕВ - Публикувано на: 21 Октомври 2020 - 10:11
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за невъзложена поръчка - Публикувано на: 05 Октомври 2020 - 11:24
 • Обявление за невъзложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 06 Октомври 2020 - 10:04
 • Обявление за приключил договор-МТИ ООД - Публикувано на: 06 Февруари 2023 - 12:11
 • Обявление за приключил договор-Софарма трейдинг АД - Публикувано на: 06 Февруари 2023 - 12:11