МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-11

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0011

Началната дата: 10.06.2020 10:25

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Поръчката включва превоз на хемодиализно болните - 87 пациента към момента на откриване на процедурата, живущи на територията на Област Сливен /без Община Нова Загора/ до „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, ул. „Криволак” № 13 и обратно по график, съгласуван с Началника на „Отделение по хемодиализа” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен. Срок за изпълнение на обществената поръчка –24  /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора /но не по-рано от 01.12.2020 г./. 

Срок за подаване на оферти : до 16.00 часа на 20.07.2020 г.

Дата, час и място на отваряне на офертите:  21.07.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. 

Документация
  • Решение за откриване - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 10:30
  • Обявление ЕВ - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 10:30
  • Документация и приложения - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 11:03
  • Техническа спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 10:31