МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2019-12

Уникален номер в регистъра на АОП: 9094382

АОП линк

“Доставка на Бензин А95, Евродизел и природен газ - Метан, чрез собствена или наета бензиностанция за  нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен".

Поръчката е обособена в две позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на Бензин А95 и Евродизел”.

Обособена позиция 2: „Доставка на природен газ – Метан”.

Срок за подаване на оферти до 16:00 часа на 21.11.2019 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 22.11.2019 г. от 10:00 часа

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти

1. Срок за подаване на оферти за участие - 27 ноември 2019, 16:00

2. Отваряне на офертите – 28 ноември 2019 г., 10:00 часа. 

Началната дата: 11.11.2019

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 11:50
  • Документация и приложения - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 11:51
  • Техническа спецификация - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 11:54
  • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 11 Ноември 2019 - 12:00
  • Информация за удължен срок - Публикувано на: 22 Ноември 2019 - 09:38
  • Съобщение за удължен срок - Публикувано на: 22 Ноември 2019 - 09:38
  • Протокол - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 10:54
  • Договор - Публикувано на: 19 Декември 2019 - 12:24