МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-01

Уникален номер в регистъра на АОП: 9098173

АОП линк

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по 13 /тринадесет/ обособени позиции”.

  Специфичните изисквания към всеки дезинфектант са подробно описани в Техническата спецификация към настоящата документация.

Срок за получаване на оферти до 16:00 часа на 07.05.2020 г. на адрес: „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД,  гр.Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Отварянето на офертите ще се извърши на 08.05.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД гр.Сливен, бул. ”Христо Ботев” №1

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП  и във връзка с това, че в първоначално определения срок (07.05.2020 г. 16:00ч.) са получени по-малко от 3 оферти по обособени позиции №2, №5, №8, №9, №10, №11, №12 и №13, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на оферти за участие в обществена поръчка, с предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по 13 /тринадесет/ обособени позициие удължен, само за посочените обособени позиции, както следва:

 1. Срок за подаване на оферти за участие за ОП №2, №5, №8, №9, №10, №11, №12 и №13- 11 май 2020, 16:00
 2. Отваряне на всички постъпили оферти – 12 май 2020 г., 10:00 часа.

 

Началната дата: 21.04.2020

Файлове
 • Обява - Публикувано на: 21 Април 2020 - 11:35
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 21 Април 2020 - 11:36
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 21 Април 2020 - 11:36
 • Документация и приложения - Публикувано на: 21 Април 2020 - 11:37
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 08 Май 2020 - 09:57
 • Съобщение за удължен срок - Публикувано на: 08 Май 2020 - 09:57
 • Протокол - Публикувано на: 28 Май 2020 - 13:16
 • Договор МТИ ООД - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 15:43
 • Договор Б.Браун Медикал ЕООД - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 15:43
 • Договор Дезинфектанти ЕООД - Публикувано на: 19 Юни 2020 - 15:17
 • Договор ХМИ ООД - Публикувано на: 22 Юни 2020 - 14:21