МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-02

Уникален номер в регистъра на АОП: 9099171

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по 3 /три/ обособени позиции.

 
Срок за подаване на оферти : до 16:00 часа на 15.06.2020 г.
Отварянето на офертите ще се извърши на 16.06.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД гр.Сливен, бул. ”Христо Ботев” №1
 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП  и във връзка с това, че в първоначално определения срок (15.06.2020 г. 16:00ч.) са получени по-малко от 3 оферти по обособени позиции №1, №2 и №3, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на оферти за участие в обществена поръчка, с предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по 3 /три/ обособени позиции” е удължен, както следва:

 1. Срок за подаване на оферти за участие - 19 юни 2020, 16:00
 2. Отваряне на всички постъпили оферти – 22 юни 2020 г., 10:00 часа.

Началната дата: 03.06.2020

Файлове
 • Обява - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 12:52
 • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 12:52
 • Документация и приложения - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 12:52
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 03 Юни 2020 - 12:52
 • Информация за удължен срок - Публикувано на: 16 Юни 2020 - 09:39
 • Съобщение за удължен срок - Публикувано на: 16 Юни 2020 - 09:39
 • Протокол - Публикувано на: 23 Юни 2020 - 12:14
 • Договор Б.БраунМедикал ЕООД - Публикувано на: 07 Юли 2020 - 11:25
 • Договор МТИ ООД - Публикувано на: 09 Юли 2020 - 11:00