МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-03

Уникален номер в регистъра на АОП: 9099449

АОП линк

Доставка на медицински изделия за неврохирургична дейност за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия, чрез периодично повтарящи се доставки за срок от 24 месеца.

 
Срок за получаване на оферти :  до 16:00 часа на 22.06.2020 г.
 
Отваряне на офертите :23.06.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен” АД гр.Сливен, бул. ”Христо Ботев” №1

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП  и във връзка с това, че в първоначално определения срок (22.06.2020 г. 16:00ч.) са получени по-малко от 3 оферти, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на оферти за участие е удължен, както следва:

  1. Срок за подаване на оферти за участие - 29 юни 2020, 16:00
  2. Отваряне на офертите – 30 юни 2020 г., 10:00 часа.
 

Началната дата: 11.06.2020

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 09:56
  • Документация и приложения - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 09:56
  • Техническа спецификация - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 09:56
  • Информация за публикувана обява - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 09:57
  • Съобщение за удължен срок - Публикувано на: 23 Юни 2020 - 13:51
  • Информация за удължен срок - Публикувано на: 23 Юни 2020 - 15:55
  • Протокол - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 11:23
  • Договор и приложения - Публикувано на: 06 Август 2020 - 14:29