МБАЛ "Д-р Иван Селимински"


Вътрешен номер в системата: 2020-08

Уникален номер в регистъра на АОП: 00705-2020-0008

Началната дата: 21.04.2020 15:48

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Осъществяване на охранителната дейност на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, с адрес: гр. Сливен,  бул. “Христо Ботев” № 1, съобразно изискванията на Закона за частната охранителна дейност, с квалифицирани служители и надеждно техническо оборудване, като осигурява професионализъм, бдителност, конфиденциалност и култура на обслужване.

Срок за подаване на оферти : до 16:00 часа на 01.06.2020 г. на адрес: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен” АД”  гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1.

Отваряне на офертите :02.06.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, на адрес гр.Сливен, бул. ”Христо Ботев” № 1

Документация
 • Решение за откриване - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Обявление ЕВ - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Документация и приложения - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:32
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Април 2020 - 10:33
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 30 Април 2020 - 12:05
 • Разяснения-2 - Публикувано на: 08 Май 2020 - 13:45
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 26 Юни 2020 - 11:15
 • Протоколи
 • Доклад и протоколи - Публикувано на: 27 Юли 2020 - 10:34
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Юли 2020 - 10:34
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:05
 • Договор - Публикувано на: 10 Септември 2020 - 11:05
 • Обявление за възложена поръчка-ЕВ - Публикувано на: 11 Септември 2020 - 10:45
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 29 Ноември 2022 - 15:10
 • Доп.споразумения за изменение на договор по ОП
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 01 Февруари 2021 - 10:09
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 01 Февруари 2021 - 10:09
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 24 Март 2022 - 11:08
 • Допълнително споразумение-2 - Публикувано на: 24 Март 2022 - 11:09
 • Обявление за изменение на договор-ЕВ - Публикувано на: 25 Март 2022 - 10:45
 • Обявление за изменение на договор-3 - Публикувано на: 28 Април 2022 - 12:11
 • Допълнително споразумение-3 - Публикувано на: 28 Април 2022 - 12:11
 • Обявление за изменение на договор-3-ЕВ - Публикувано на: 29 Април 2022 - 10:23